Categorieën
Geen categorie

Nieuwsbrief 4/1

Beste lezer,

Afgelopen jaarwisseling is anders verlopen dan we gewend zijn vanwege het vuurwerkverbod wat na jarenlange discussie eenmalig is ingevoerd voor de jaarwisseling 2020-2021. Om het jaar positief te beginnen, kunnen we een blik werpen op de invloeden die het vuurwerkverbod heeft op de lucht- en bodemkwaliteit.

Vuurwerk is natuurlijk niet de grootste factor van de lucht- en bodemvervuiling omdat dit slechts de laatste maanden van het jaar een rol speelt, echter vergroot het wel de concentratie fijnstof in de lucht in de maanden dat dit wordt afgestoken. Bij het afsteken van vuurwerk komen er namelijk zware metalen zoals barium, antimoon en strontium vrij in de lucht die de luchtkwaliteit verslechteren1. In illegaal vuurwerk kunnen zeer schadelijke stoffen zitten, zoals cadmium en perchloraat. Ook zit in illegaal vuurwerk meer buskruit, dit is waarom illegaal vuurwerk nog gevaarlijker en schadelijker is voor het milieu dan legaal vuurwerk.

Bovendien komt er ook fijnstof vrij en dit is schadelijk voor de bodem- en luchtkwaliteit voor mens, dier en plant. Tijdens het eerste uur van 2020 was de concentratie fijnstof in steden 33 keer zo hoog dan normaal2, het inademen hiervan is schadelijk voor de gezondheid. Vooral mensen met longproblemen of een zwakke gezondheid kunnen hier erg last van hebben, dit leidt tot longproblematiek en soms zelfs vroegtijdig overlijden voor enkele mensen. Dit gebeurt meestal tijdens jaarwisselingen waarbij de weersomstandigheden niet meewerken; het is windstil en droog, fijnstof blijft dan langer hangen. Hoe langer de fijnstof blijft hangen, hoe schadelijker het wordt, ook voor de mens. Kortom, fijnstof is één van de grootste boosdoeners als het aankomt op luchtverontreiniging.

Daarnaast heeft vuurwerk ook een nadelige werking op de bodemkwaliteit omdat het niet verdwijnt op natuurlijke wijze, ofwel een biologisch proces genoemd. De zware metalen die op de grond vallen worden door de wind meegenomen en belanden zo in het water. Hiermee draagt vuurwerk ook bij aan watervervuiling. Maar liefst 18% van het koper liggend in het oppervlaktewater is afkomstig van vuurwerk3.

Een vuurwerkvrije jaarwisseling kan dus veel positieve invloeden hebben op het milieu. Het fijnstofgehalte in de lucht wordt niet vergroot waardoor het niet de bodem kan bereiken, dit resulteert in minder vervuiling in het water. Hiernaast heeft het niet afsteken van vuurwerk ook een positieve invloed op de gezondheid van mens en dier omdat de zware metalen van vuurwerk de lucht en bodem niet bereiken, fijnstof niet vrijkomt en daarbij niet de gezondheid van mens en dier kan aantasten. Om te concluderen, een permanent vuurwerkverbod kan goed bijdragen aan een beter milieu en daarmee ook aan een verbetering van de volksgezondheid, vooral onder de mensen met een zwakkere weerstand. Daarom zou het dus milieubewust zijn, als we ook de komende jaarwisselingen het houden bij vuurwerk wat onder de categorie F1 vuurwerk valt. Het vuurwerk wat we hieronder verstaan zijn de sterretjes en het fop-vuurwerk, ofwel kindervuurwerk genoemd4.

Namens Youth For Climate een gezond en voorspoedig 2021 gewenst!

Carenza van der Schaft

Werkgroep Woordvoering

1 Zo ongezond is vuurwerk voor mens en milieu | C2W

2 Vuurwerk en het milieu | Milieu Centraal

3 Zo ongezond is vuurwerk voor mens en milieu | C2W

4 Welk vuurwerk is tijdens jaarwisseling 2020-2021 verboden? | Rijksoverheid.nl

Categorieën
Geen categorie

Youth for Climate staakt Corona-proof

Koud tot op het bot, maar de staking was het dubbel en dwars waard.”

Afgelopen maandag was het eindelijk zover: een nieuwe klimaatstaking. Vanwege de huidige Corona maatregelen vond deze staking anders plaats dan andere keren: de deelnemers werden vertegenwoordigd door bordjes om het staken zo Corona-proof te maken. Op het Malieveld in Den Haag waren 1500 bordjes met namen en slogans te vinden, die de 2200 stakers representeerden.

Hoewel de dag wat rumoerig begon, heeft dit geen roet in het eten mogen gooien. De goede sfeer onder het bestuur zorgde ervoor dat iedereen hard werkte. Er is van ‘s ochtends vroeg tot half vijf hard gewerkt, en dit was terug te zien in het eindresultaat!

Echter was de staking natuurlijk niet voor niets. Youth for Climate vindt namelijk dat het huidige kabinet te weinig doet aan het klimaatbeleid; het Parijs Akkoord is namelijk al vijf jaar geleden afgesloten. Ook wilde de organisatie laten weten dat Nederland de klimaatdoelen van 2030 niet gaat halen als we zo doorgaan. Als laatst moet er naast aandacht voor de corona-crisis, óók aandacht zijn voor het klimaatbeleid: alleen zo zullen de doelen nog gehaald kunnen worden. Gelukkig is er veel pers langsgekomen. Zo zijn het AD, ANP, NOS en de lokale radio langs geweest om verhaal te halen. Verder heeft onder andere lijsttrekker van GroenLinks, Jesse Klaver, een bezoek gebracht aan het Malieveld.

Bine Liem, voorzitter werkgroep Woordvoering

Categorieën
Geen categorie

Nieuwsbrief 11/11

Beste lezer, 

Wereldwijd is ontbossing een groot probleem. Over de afgelopen decennia zijn we veel bos verloren: denk hierbij niet alleen aan de grote tropische regenwouden, maar ook aan de loofbossen dichter bij huis. Deze bossen en tropische regenwouden bieden vaak huis aan vele verschillende complexe ecosystemen – van kleine insecten tot enorme roofdieren. Bovendien zorgen ze voor de opname van koolstofdioxide (CO2), een belangrijk broeikasgas. Het grootste regenwoud op onze planeet, de Amazone, ondervindt helaas ook de gevolgen van ontbossing. 

Het Amazonewoud, vaak ook wel ‘de longen van de aarde’ genoemd, ligt verspreid over negen landen op het Zuid-Amerikaanse continent, waarvan het grootste deel zich in Brazilië bevindt. Deze benaming komt van de grote hoeveelheid CO2 die de bomen opnemen en daarna weer omzetten in zuurstof, wat vervolgens weer terugkomt in de atmosfeer. Ontbossing zorgt voor een afname in het aantal bomen, waardoor de hoeveelheid CO2 alleen maar zal toenemen. Het versterkte broeikaseffect zal hierdoor helaas maar blijven toenemen.

Naast het opnemen van gigantische hoeveelheden CO2, heeft het Amazonewoud ook nog een andere belangrijke functie. Het woud huist talloze diersoorten, schimmels, insecten en plantensoorten. Deze soorten verliezen langzaam hun leefgebied, en sommigen worden zelfs met uitsterven bedreigd. Denk bijvoorbeeld aan de gladde slang, de Orinocokrokodil of het kapucijnaapje. De biodiversiteit is van groot belang voor voedsel en zuurstof. Zo groeien er planten die gebruikt kunnen worden voor medicinale doeleinden en stoten bomen veel zuurstof uit middels fotosynthese. Bovendien fungeert een groot tropisch regenwoud als de Amazone als een barrière voor de verspreiding van ziektes van dier op mens.

Op het moment staat de populist Jaïr Bolsonaro aan het roer in Brazilië. Zijn doel is om het Amazonegebied om te toveren in een locatie met ruimte voor economische groei. Bovendien ontkent hij veelal de branden of geeft hij de inheemse bevolking de schuld Echter, hierbij houdt hij geen rekening met het natuurlijke belang van het woud. Zet hij zijn plannen door, dan zal dit grote impact hebben op het Amazonewoud. Gigantische woudgebieden en talloze diersoorten zullen het slachtoffer worden van zijn beleid. Het is dus belangrijk dat hier verandering in komt en dat het Amazonegebied in bescherming wordt genomen!

Dan resteert de vraag: ‘wat kunnen wij hier aan doen?’. Verschillende producten worden verbouwd op de plekken waar oorspronkelijk regenwoud stond. Het gaat veelal om veeteelt en soja- en palmolieplantages. Een aanpassing van ons dieet is een grote stap in de goede richting. In plaats van veel zuivel en vlees is een dieet dat vooral uit plantaardige producten bestaat een duurzamere keuze. Bovendien is het belangrijk om geen producten met ‘onverantwoorde’ palmolie en soja te gebruiken. Hiervoor bestaan verschillende certificaten, die te vinden zijn op de producten zelf. Naast het letten op ons dieet en de aankopen die we doen, kunnen er ook vele petities getekend worden. Ook kan je je opgeven als vrijwilliger bij verschillende organisaties zoals Greenpeace of het Wereld Natuur Fonds. 

Wij, als Youth For Climate, zullen vaker jullie aandacht vragen voor dit soort belangrijke zaken. Niet alleen omdat het belangrijker is om het over dit soort zaken te hebben, maar ook omdat er dringend wat aan moet gebeuren! 

Sander Ausems

Werkgroep Woordvoering

De petities:

https://www.wwf.nl/wat-we-doen/waar-zijn-we-actief/zuid-amerika/amazone
https://www.greenpeace.org/nl/acties/red-het-amazonewoud-en-steun-de-beschermers-van-het-regenwoud/

Categorieën
Geen categorie

Geen ruimte voor racisme in de klimaatbeweging

Met de Black Lives Matter betogingen van de laatste maanden heeft de strijd tegen racisme eindelijk veel aandacht gekregen. Wij hadden ons hier al eerder en explicieter over kunnen en moeten uitspreken. Het doel van dit stuk is om ons standpunt over racisme (binnen onze klimaatbeweging) duidelijk te maken.

Het doel van Fridays For Future en Youth For Climate is om de overheid op te roepen om minstens de doelstellingen van het Parijs Akkoord te halen en de klimaatcrisis een halt toe te roepen. Maar de klimaatcrisis staat niet op zichzelf. 

Wij bij Fridays for Future en Youth For Climate zien de wereldwijde ongelijkheid steeds verder groeien en zetten ons in om de ongelijkheid te verkleinen. De klimaatcrisis treft vooral landen die historisch het doelwit geweest zijn van kolonialisme. De West-Europese landen hebben hun grondstoffen uitgebuit om de industriële revolutie op gang te brengen en om diens eigen welvaart te verbeteren.

De gevolgen van de klimaatcrisis zijn nu al overal voelbaar, maar hier in Nederland zijn de gevolgen nog relatief makkelijk te negeren. Dit is niet overal het geval. Onder andere het mondiale zuiden en oorspronkelijke bevolkingen lijden nu al dagelijks van de gevolgen van de klimaatcrisis. Niet alleen hebben ze last van overstromingen, extreme droogtes, bosbranden en ontbossing, maar ook worden zij compleet genegeerd door de media. Hun verhaal wordt niet verteld, terwijl dit juist het belangrijkste verhaal is van allemaal. Daarom probeert Fridays For Future internationaal hun stemmen te versterken door een platform te geven aan de MAPA (Most Affected Peoples and Areas) regio’s en ook wij in Nederland proberen hun verhalen te vertellen.

Vanuit die invalshoek, en die van onze medescholieren van over de hele wereld, vinden Fridays for Future en Youth For Climate het belangrijk om een pleidooi te maken tegen alle vormen van discriminatie en onderdrukking. In dit artikel richten wij ons vooral op racisme. 

In onze klimaatbeweging, die intersectioneel probeert te zijn, is er geen ruimte voor mensen die anti-racisme niet als prioriteit zien. Intersectionaliteit is het idee dat maatschappelijke ongelijkheid tot stand komt door verschillende factoren. Een homoseksuele witte man heeft meer privileges dan een homoseksuele zwarte man. Dat iemand meer privileges heeft dan een ander betekent niet dat dit persoon het makkelijk heeft (gehad), het betekent alleen dat het niet nog lastiger is gemaakt door bijvoorbeeld diens huidskleur, geloof, gender of seksualiteit. 

De gevolgen van de klimaatcrisis zijn nu al voelbaar, maar voor sommigen meer dan anderen. Uit onderzoeken blijkt bijvoorbeeld dat de klimaatcrisis een grotere negatieve impact heeft op de gezondheid van vrouwen dan op die van mannen. Mensen met meer privileges hebben vaak ook meer kansen in het leven, met als effect dat zij vaak een stabieler bestaan hebben.

Het is geen toeval dat mensen in armere buurten in Rotterdam meer last hebben van luchtvervuiling. En dat mensen in landen die vroeger koloniën waren, nu grote gevolgen van klimaatverandering en ecologische verwoesting ervaren, is geen toeval. Deze gebieden zijn gedurende de geschiedenis onderdrukt, en worden dat nog steeds. Ook de mensen die gedurende de geschiedenis onderdrukt zijn geweest, zijn dat door ons huidige systeem nog steeds, ook al zijn ze wettelijk gelijk. Zo zijn 80% van de mensen die door klimaatverandering geraakt worden, vrouwen.

Door ons antiracistisch op te stellen vergroten we ons draagvlak, onze beweging wordt hierdoor inclusiever en mensen zullen zich sneller welkom voelen in onze beweging. Zolang mensen openstaan voor verbetering en proberen racisme tegen te gaan willen wij ze helpen vooruit te komen.

Waarom moet de klimaatbeweging zich uitspreken over een raciale kwestie? 

De klimaatcrisis is het snelst opgelost als we de wortels van het probleem aanpakken, ongeacht of je dat ideologisch noemt. Dat moeten we wel samen doen, maar samen betekent ook op gelijke voet, en daarbij helpen racisten niet. 

De gevolgen en oorzaken van de klimaatcrisis zijn racistisch, dus moeten onze oplossingen anti-racistisch zijn. Ben je openlijk racistisch dan ben je niet welkom in onze beweging.

Youth For Climate Nederland & Fridays for Future Nederland

Foto © Teresa Borasino

Categorieën
Geen categorie

Klimaatstaking 25 september

Vandaag waren een aantal van ons in Utrecht om te staken voor het klimaat! We hebben samen gestaakt met de Utrechtse afdeling van Fridays For Future, voor een groenere en eerlijkere toekomst.

De afgelopen maanden heeft de Covid-19-pandemie alle aandacht gehad in de media, en lijkt het bijna of men het klimaat vergeten is. Bij het economische herstel is meteen geld uit de la getrokken om aan grote bedrijven te geven, in plaats van zorgen dat de economie groener is wanneer deze pandemie voorbij is.

De komende maanden en jaren zullen cruciaal zijn om te zorgen voor een veilige route richting minder dan 1,5 ° C opwarming, een doelstelling die is vastgelegd in de Overeenkomst van Parijs. Als we de risico’s van het veroorzaken van onomkeerbare kettingreacties buiten de menselijke controle willen minimaliseren, moeten we nu actie ondernemen. Het is daarom essentieel dat de klimaatcrisis niet wordt vergeten in de schaduw van het coronavirus, maar als de hoogste prioriteit wordt beschouwd.

Categorieën
Geen categorie

Nieuw bestuur!

Goed nieuws! Youth for Climate heeft een nieuw bestuur. Dit bestaat uit 9 bestuursleden. Je kunt ze hier allemaal bekijken, of op onze Instagram.
De nieuwe voorzitter is Dione.
De penningmeester en vicevoorzitter is Benito.
De secretaris is Marijn.
De politieke vertegenwoordiger is Winnie.
De ander bestuursleden zijn Suze, Roza, Kira, Sophie en Erik.
Er komt binnenkort meer informatie.

Categorieën
Geen categorie

Welkom terug in de klimaatcrisis

Vandaag organiseerden Extinction Rebellion Jong, Fridays For Future en Jongeren Milieu Actief een stakingsactie in Den Haag. 1 september is de dag dat de politici in de tweede kamer terugkomen van hun zomerreces, en om ze te verwelkomen, en te herinneren aan hun taak om klimaatverandering tegen te gaan. Wij waren erbij, samen met … andere demonstranten!
Hieronder wat foto’s van de demonstratie:

Categorieën
Geen categorie

Duizenden klimaatspijbelaars lopen protestmars door Den Haag

Duizenden scholieren voeren vandaag in Den Haag een actie voor het klimaat. Rond 11.00 uur verzamelden ze op het Malieveld en daarna begonnen ze aan een mars door de stad. Volgens de politie verloopt de mars rustig en is er geen sprake van opstootjes.

De meeste scholieren zijn inmiddels weer terug op het Malieveld, waar speeches worden gegeven.

De zogenoemde klimaatspijbelaars roepen de politiek op om meer ambitie te tonen voor het klimaat. Eerder vandaag stak een brief, ondertekend door 350 wetenschappers, de scholieren al een hart onder de riem. In de brief zeggen de wetenschappers dat de leerlingen “groot gelijk” hebben. Ze geven acht redenen voor hun steun.