Over ons

Youth for Climate NL is een Nederlandse stichting, opgericht in 2021, die zich voornamelijk focust op het onder de aandacht brengen van de klimaatproblematiek bij de politiek en de Nederlandse jongeren. Door middel van het aangaan van het gesprek met politici én het bedrijfsleven proberen wij stappen te zetten richting een duurzamere en schonere wereld voor aankomende generaties. Hierbij betrekken wij de duizenden jongeren die hun stem willen laten horen voor het klimaat. Zo vertegenwoordigen wij de generatie die het verschil gaat maken. Wij hebben een beleidsplan opgesteld waar je overzichtelijk kan zien wat onze standpunten zijn.

Youth for Climate NL wilt dat de zorg voor de planeet prioriteit wordt. Er moet minder focus zijn op groeien ten koste van onze planeet en meer focus op het herstellen en duurzaam groeien van de planeet. En jongeren moeten hierbij betrokken worden. Een passend beleid komt er alleen wanneer de betrokken partijen, denk aan jongeren en jongvolwassenen, een stem krijgen. Wij willen een klimaatbeleid dat de aarde spaart, gefocust is op duurzaamheid, rechtvaardig is en vervuiling een halt toeroept.