Over ons

Youth For Climate NL is een Nederlandse stichting, opgericht in 2021, die zich voornamelijk focust op het onder de aandacht brengen van de klimaatproblematiek bij de politiek en de Nederlandse jongeren. Door middel van het aangaan van het gesprek met politici en het bedrijfsleven proberen wij stappen te zetten richting een duurzamere en schonere wereld voor aankomende generaties. Hierbij betrekken wij onze werkgroepen en de duizenden jongeren die hun stem willen laten horen voor het klimaat. Zo vertegenwoordigen wij de generatie die het verschil gaat maken.

Ons beleidsplan

Onze Missie

Youth For Climate NL wil dat de zorg voor de planeet prioriteit wordt. Minder focus op groeien ten koste van onze planeet, meer focus op het herstellen en duurzaam groeien van de planeet. En jongeren moeten hierbij betrokken worden. Een passend beleid komt er alleen wanneer de betrokken partijen, denk aan jongeren en jongvolwassenen, een stem krijgen. Youth For Climate NL zet zich in voor een klimaatbeleid dat de aarde spaart, gefocust is op duurzaamheid, en vervuiling een halt toeroept.

Youth For Climate NL zet zich in voor:

  • Het bevorderen van de betrekking van jongeren bij het opzetten van klimaatbeleid
  • De invalshoek van de klimaatbeweging positiever te maken.
  • Het vergroten van de kennis en betrokkenheid van jongeren bij de klimaatproblematiek
  • Een ambitieus klimaatbeleid dat zich focust op duurzaamheid, rechtvaardigheid, en de
    toekomst van komende generaties

Onze Standpunten

CLIMATE JUSTICE

De klimaatcrisis is erg scheef. Scheef in de zin dat de negatieve gevolgen vooral terechtkomen bij mensen in minder welvarende delen van de wereld. Zwarte mensen, inheemse mensen en mensen van kleur – en ook grotendeels vrouwen – over de hele wereld worden disproportioneel negatief geraakt door de gevolgen van de klimaatcrisis. Dat terwijl een heel groot deel van de broeikasgassen wordt uitgestoten door bedrijven uit de rijkere Westerse landen, zoals BP uit Groot-Brittanië, Chevron en ExxonMobil uit de VS, maar ook Nederlandse bedrijven zoals Shell. Die scheve verhouding zorgt ervoor dat wij hier in Nederland nog vrijwel niets voelen van de klimaatcrisis, terwijl sommige mensen hun leefomgeving al zien aftakelen. Negatieve gevolgen mogen niet langer afgewenteld worden op de ‘most affected people and areas’, oftewel de MAPA. 

VLEESCONSUMPTIE

Wij als Youth For Climate NL zien een groot probleem op het gebied van vleesproductie en -consumptie. Wij zijn van mening dat dit probleem aangepakt kan en moet worden door het verminderen van de nationale vleesconsumptie. We zien dat in de afgelopen jaren mensen in Nederland relatief meer vlees zijn gaan eten, dat terwijl er ook steeds meer vegetariërs en veganisten bij komen. Een kleiner deel van de bevolking consumeert dus meer vlees en zorgt zo voor meer ongewenste uitstoot en emissies. Daarom pleiten wij als Youth For Climate NL voor een vleestaks. Door vlees bevattende producten extra te belasten zullen mensen minder gestimuleerd worden vlees mee te nemen. Zeker als vervolgens groenten en vleesvervangers goedkoper worden gemaakt. Lees voor een uitgebreidere versie van dit standpunt ook de brief die we schreven aan de politiek betreffende een vleestaks. 

GROENE ENERGIE

Duurzame energie, denk aan zonne-, water- en windenergie, is beter voor het milieu en zorgt voor een schonere wereld. De keuze voor groene energie is dus een keuze voor de toekomst en voor een leefbaar klimaat voor toekomstige generaties. Als er meer duurzame energie is, zijn we niet meer afhankelijk van fossiele brandstoffen zoals olie, aardgas en kolen. Er moet dus meer ingezet worden op duurzame energie. Het moet aantrekkelijker worden om op duurzame energie over te stappen. Op die manier versnellen we samen, ook het individu, de energietransitie en dat is hard nodig. De energietransitie moet voor iedereen behapbaar en betaalbaar zijn, zodat  iedereen mee kan doen.

FAST FASHION INDUSTRY

Als er iets is wat wij als individu zelf kunnen doen, is dat stoppen met kopen van kleren uit de fast fashion industry. Kleding uit deze sector wordt in een rap tempo in grote hoeveelheden geproduceerd met stoffen van lage kwaliteit en door werknemers met een ondenkbaar laag salaris. Het is niet alleen onze morele plicht om deze industrie een halt toe te roepen, maar bovenal is het nodig om verdere verduurzaming te bevorderen. We raden je aan tweedehands te gaan winkelen of duurzaam gecertificeerde kledingmerken te steunen. Denk aan de kringloop, vintage-winkels en online platformen die tweedehands kleding aanbieden. Dit maakt het shoppen net zo leuk én ook nog eens beter voor onze planeet. 

KERNENERGIE

Wij vinden het van het grootste belang dat de energietransitie voor iedereen behapbaar en betaalbaar is. Daarom sluiten wij geen enkele vorm van energie uit die daar mogelijk aan bij zou kunnen dragen, kernenergie sluiten wij dus ook niet uit. Wij zien in dat op de lange termijn, kernenergie zou kunnen bijdragen aan het proces van verduurzaming. Wij concluderen echter dat het minimaal 10 jaar duurt eer er een kerncentrale gebouwd is. De komende 10 jaren zijn van cruciaal belang om de energietransitie in goede banen te leiden en klimaatverandering een halt toe te roepen. We kunnen het ons niet veroorloven om 10 jaar stil te staan en ons volledig afhankelijk te wanen van kernenergie, daarom vragen wij om op de korte termijn de focus te leggen op andere maatregelen. Het is van groot belang om nu, op dit moment, actie te ondernemen om de huidige vervuilende gewoontes te vervangen door duurzame. klimaatneutrale gewoontes en op die manier de klimaatdoelstellingen van Parijs te halen. Daarom vragen we om op de korte termijn de nadruk te leggen op vergroening van de energiesector.

OPENBAAR VERVOER

Voor acht euro naar Dublin heen en terug, of voor vijftien euro naar Wenen. De prijzen van vliegtickets zijn veel en veel te laag. De prijzen van vliegtickets staan niet in verhouding met het aantal emissies dat deze sector uitstoot. Pas sinds 1 januari 2021 geldt er een belasting op vliegtickets, een schokkende 7,50 euro. Voor vrachtverkeer is er nog altijd geen vliegbelasting. Andere vervoersmiddelen zijn veel duurzamer maar ook veel duurder dan deze spotgoedkope, vervuilende vluchten. Daarom pleiten wij voor een verhoging van de prijs van vliegtickets, een prijs die de uitstoot compenseert, en voor maatregelen waardoor het gebruik maken van openbaar vervoer als treinen en bussen aantrekkelijker wordt. Het zou makkelijker en goedkoper moeten zijn de trein naar Wenen te nemen dan met een vervuilend vliegtuig naar diezelfde locatie te reizen, wat nu allerminst het geval is. Wij willen een beter hogesnelheidstrein netwerk in Europa, met een goede verbinding en goedkoper openbaar vervoer. Reizen met een duurzaam vervoermiddel moet voordeliger en aantrekkelijker zijn dan de niet-duurzame alternatieven. Het is te gek voor woorden dat een enkeltje Rotterdam-Amsterdam duurder is dan een vlucht naar bijvoorbeeld Berlijn.

AFVAL

Wij als Youth For Climate NL richten ons tot het individu en willen hen aanzetten tot het vertonen van duurzaam gedrag in hun alledaagse, huiselijke omgeving. Een goed voorbeeld hiervan is het laten zien dat het scheiden en verminderen van iemands afval van groot belang is. Het mag dan een kleine stap lijken, het splitsen van het plastic van het groente en fruit bijvoorbeeld, maar het is zeer effectief. Dit maakt het namelijk makkelijker de materialen te hergebruiken of af te breken. Een nog beter werkende maatregel is het terugdringen van het afval in een huishouden. Dit valt te behalen door zelf meer te gaan hergebruiken of door minder te consumeren.