Over ons

Youth for Climate NL zet zich sinds 2019 in op het onder de aandacht brengen van de klimaatproblematiek bij de politiek en de Nederlandse scholieren. Door middel van het aangaan van het gesprek met politici en door actie te voeren proberen wij stappen te zetten richting een duurzamere en schonere wereld voor aankomende generaties. Hierbij betrekken wij de duizenden jongeren die hun stem willen laten horen voor het klimaat. Zo vertegenwoordigen wij de generatie die het verschil gaat maken. Wij hebben een beleidsplan opgesteld waar je overzichtelijk kan zien wat onze standpunten zijn.

Youth for Climate NL wilt dat de zorg voor de planeet prioriteit wordt. Er moet minder focus zijn op groeien ten koste van onze planeet en meer focus op het herstellen en duurzaam groeien van de planeet. Het is belangrijk dat jongeren hierbij betrokken worden om passend beleid te realiseren, het gaat tenslotte om onze toekomst. Wij willen een klimaatbeleid dat de aarde spaart, gefocust is op duurzaamheid, rechtvaardig is en vervuiling een halt toeroept. Dit vereist drastische systematische veranderingen.