Privacyverklaring

Youth for Climate NL gebruikt je gegevens zodat je zo goed mogelijk gebruik kan maken van onze diensten. Wanneer je bijvoorbeeld onze website bezoekt of contact met ons opneemt, leggen we je gegevens vast. We gaan hier zorgvuldig mee om. Hoe, wanneer en waarom we dit doen vind je in onze privacyverklaring. Je hebt altijd recht om jouw gegevens in te zien of te verwijderen. Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kan je ook terecht op de website van de Autoriteit persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl.

Deze privacyverklaring is op 25 december 2021 opgesteld. Wij hebben het recht om deze privacyverklaring te wijzigen. De meest recente versie vind je altijd onderaan de website, onder het kopje “Privacyverklaring”.

Inhoud

 • Wanneer verzamelen we persoonsgegevens?
 • Welke persoonsgegevens verzamelen we?
 • Waarom verzamelen we persoonsgegevens?
 • Hoelang worden persoonsgegevens bewaard?
 • Wie heeft toegang tot jouw persoonsgegevens?
 • Delen we je persoonsgegevens met derden?
 • Hoe beveiligen we persoonsgegevens?
 • Welke rechten heb je als gebruiker?
 • Maakt Youth for Climate NL gebruik van cookies?
 • Jongeren onder de 16 jaar
 • Heb je vragen, opmerkingen of klachten?
 • Contactgegevens

Wanneer verzamelen we persoonsgegevens?

 • Wij verzamelen jouw persoonsgegevens op de volgende momenten:
 • Wanneer je onze website bezoekt
 • Wanneer je contact met ons opneemt via https://youthforclimate.nl/contact/
 • Wanneer je doneert (eenmalig of met een automatische incasso)
 • Wanneer je solliciteert voor een functie binnen Youth for Climate NL

Welke persoonsgegevens verzamelen we?

Afhankelijk van welke diensten je op onze website gebruik maakt, kunnen we het volgende verzamelen:

 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres
 • Rekeningnummer
 • Je telefoonnummer

Bij sollicitaties verwerken we je voor- en achternaam, e-mailadres en telefoonnummer. Ook verwerken we je CV en motivatiebrief, die jij zelf aanlevert.

Waarom verzamelen we persoonsgegevens?

Wij verzamelen je gegevens om

 • Je te kunnen bereiken indien je contact opneemt via het contactformulier
 • Je donatie af te handelen
 • Je sollicitatie te behandelen
 • Intern met je te communiceren indien je een bestuurslid of werkgroeplid bent

Hoelang worden persoonsgegevens bewaard?

 • Om zorgvuldig met je gegevens om te gaan, hebben wij bewaartermijnen voor persoonsgegevens/gevoelige gegevens.
 • E-mails of ingezonden contactformulieren worden maximaal 2 jaar bewaard
 • Gegevens van donateurs die eenmalig doneren worden maximaal 1 jaar na afhandeling van de donatie bewaard
 • Gegevens van donateurs die maandelijks doneren worden meteen verwijderd na beëindiging donateurschap
 • Sollicitaties worden maximaal 4 weken na afloop van de sollicitatieprocedure bewaard. Wij zullen toestemming vragen indien we je gegevens langer nodig hebben

Wie heeft toegang tot jouw persoonsgegevens?

Jouw persoonsgegevens worden alleen door Youth for Climate NL beheerd. Wij dragen dus verantwoordelijkheid voor het verzamelen van je gegevens. 

Delen we je persoonsgegevens met anderen?

Youth for Climate NL verkoopt jouw gegevens niet aan anderen en verstrekt dit alleen aan derden als dit nodig is voor wettelijke verplichtingen of om onze overeenkomst met jou uit te voeren. Als we je gegevens verstrekken aan een andere organisatie, sluiten we een overeenkomst af. Ook zij moeten zich houden aan de regels voor gegevensbescherming (AVG).

Hoe beveiligen we persoonsgegevens?

Youth for Climate NL gaat zorgvuldig om met jouw gegevens. Onze website heeft daarom een SSL certificaat, dit is te zien aan het slotje naast de URL in de adresbalk. Het SSL certificaat toont aan dat er een beveiligde laag tussen de server en jouw internetbrowser is. Dit voorkomt onder andere dat onbevoegden toegang krijgen tot je gegevens. 

Welke rechten heb je als gebruiker?

Je hebt het recht om:

 • je persoonsgegevens in te zien
 • je persoonsgegevens te wijzigen
 • je persoonsgegevens te verwijderen
 • gegevensoverdraging van je persoonsgegevens te verzoeken
 • bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens 

Je kunt een verzoek tot bovenstaande doen door contact op te nemen met contact@youthforclimate.nl. 

Om er zeker van te zijn dat jij het verzoek doet, hebben wij een kopie van een geldig identiteitsbewijs nodig. Maak ter bescherming van je privacy de volgende onderdelen onleesbaar/zwart: je pasfoto, documentnummer, de strook met nummers onderaan je identiteitsbewijs en BSN. Wij zullen uiterlijk binnen 4 weken reageren op je verzoek.

Indien je verzoek complexer is en meer tijd vereist, kunnen we deze termijn met 2 maanden verlengen. 

Maakt Youth for Climate NL gebruik van cookies?

Om ervoor te zorgen dat de website goed werkt, maakt Youth for Climate NL gebruik van cookies. Dit zijn kleine tekstbestandjes die door onze website op jouw apparaat worden gezet als je onze website bezoekt. Wij maken uitsluitend gebruik van functionele cookies. Dit zijn cookies die voorkeursinstellingen onthouden zoals in welke taal je onze website leest. Deze functionele cookies mogen we volgens de wet op jouw apparaat opslaan. We maken geen gebruik van cookies die jouw surfgedrag analyseren. Je kunt cookies verwijderen door dit in je browserinstellingen aan te passen. 

Voor meer informatie over het gebruik, het beheer en het verwijderen van cookies, raden we je aan om de volgende website te raadplegen: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/internet-telefoon-tv-en-post/cookies

Jongeren onder de 16 jaar

Youth for Climate NL heeft niet de intentie gegevens van jongeren onder de 16 jaar te verzamelen, tenzij een ouder/voogd hier toestemming voor geeft. Wij kunnen alleen niet altijd controleren of iemand die gebruikt maakt van onze diensten 16 jaar of ouder is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via contact@youthforclimate.nl. Dan verwijderen we de gegevens als dat juist is.

Heb je vragen, opmerkingen of klachten?

Voor vragen, opmerkingen of klachten zijn wij te bereiken op contact@youthforclimate.nl. Wij doen ons best om zo snel mogelijk op je bericht te reageren.

Contactgegevens

Youth for Climate NL

Afrikalaan 35

2408 EH Alphen aan den Rijn

contact@youthforclimate.nl