Over de stichting

Stichtingsgegevens

KvK-nummer: 82579628

RSIN nummer: 862526140

Beloningsbeleid

Bestuursleden van Youth for Climate NL hebben recht op een onkostenvergoeding en op niet bovenmatig vacatiegeld. Er worden geen beloningen toegekend.

ANBI-stichting

Youth for Climate NL is een ‘algemeen nut beogende instelling’. Dit houdt in dat wij gebruik kunnen maken van een aantal belastingvoordelen. Wij hoeven geen belasting te betalen over schenkingen of nalatenschappen en donateurs mogen hun gift aan Youth for Climate NL aftrekken van hun inkomstenbelasting. 

Bekijk hier ons financieel jaarverslag van 2022.