DE IMPACT VAN VLEES 2

De productie van vlees heeft een grote impact op het klimaat en het milieu. Ben je benieuwd hoe dat precies zit en welke alternatieven er zijn? Dat lees je hieronder!

Deze stickers: waarom doen we dat?

In de discussie rondom de klimaatcrisis is het vaak onderwerp van gesprek wie de verantwoordelijkheid draagt: is het de overheid, het bedrijfsleven, of ‘gewoon’ wij, de consument?

Één ding werd afgelopen maand duidelijk: onze overheid, in de vorm van de VVD en het CDA, wíl die verantwoordelijkheid niet dragen. Niet als het op vlees aankomt. De Minister van LNV begon een onderzoek naar een extra belasting op vlees. Logisch – de roep naar die taks is luid en breed gedragen (ook door Youth for Climate), vanwege de milieu- en klimaatcrisis. Helaas niet breed genoeg, bleek toen een kamermeerderheid de minister terugfloot en al vóór het onderzoek tegen een vleestaks stemde.

En dat terwijl we weten dat het vlees in Nederlandse supermarkten te goedkoop is. Dat is een feit. Bovenop de verkoopprijs van een kilo rundvlees (12,17 euro) komt nog eens 5,70 euro aan maatschappelijke kosten. Dat zijn 40% additionele kosten als percentage van de verkoopprijs, schrijven onderzoekers van het CE Delft. En om het eens niet in geld uit te drukken: vlees is enorm vervuilend.

Waarom de VVD en het CDA geen vleestax willen? Omdat de boodschappen al zo duur zijn, en het anders zo lastig is om aan die nodige voedingsstoffen te komen. Zéggen ze nu, maar het afwachten van het onderzoek van de minister gaat ze te ver. Zijn ze bang voor een waarheid die hun achterban niet aanspreekt?

Focus maar op de – vrijblijvende – bewustwording, zegt de VVD. Prima, dan gaan wij zorgen voor die bewustwording (het is namelijk niet alsof de barbecueënde VVD’er het zelf doet). Dat doen we aan de hand van de stickers die je waarschijnlijk in een supermarkt tegen bent gekomen.

En meteen na onze actie moeten alle opties weer op tafel. Wat ons betreft gaat het niet afwachten van het onderzoek tegen de democratie in: onze vertegenwoordigers moeten bereid zijn zich te informeren en daarvoor moeten zij het onderzoek afwachten.

Wil je onze actie steunen of ons helpen om dit soort stunts vaker te doen? Dat kan! Doneer aan onze stichting:

DE CIJFERS

Water: 20 liter per hamburger

Bij de productie van vlees komen grote hoeveelheden water kijken. In het rapport van Blonk Consultants (bit.ly/yfc_water) wordt 0,2 kubieke meter water per kilogram rundvlees genoemd. Dat is 20 liter water per 100 gram. Andere rapporten vallen hoger uit, tot wel 1.500 liter water per 100 gram (bit.ly/yfc_guardian). Wij kiezen voor de cijfers van Blonk Consultants, omdat dit een Nederlandse bron is en deze cijfers ook worden gebruikt bij de verantwoording van de Nationale Week Zonder Vlees.

Uitstoot: 3,1 kilogram CO2eq

De productie van vlees heeft een grote invloed op het klimaat. Dat komt doordat dieren veel CO2 of andere broeikasgassen uitstoten. Één van de meest vervuilende daarvan is methaan. Dat is per kilogram uitstoot 30 tot 70 keer krachtiger dan CO2, afhankelijk van de gekozen tijdshorizon. Dat heeft ermee te maken dat methaan over tijd afbreekt tot CO2. Volgens het rapport van Blonk Consultants heeft rundvlees dat in de Nederlandse schappen ligt een uitstoot van 30,6 kilogram COeq per kilogram vlees. CO2eq houdt in dat er ook andere broeikasgassen bij zijn opgeteld, uitgedrukt in kilo’s CO2.

Grond: 1,5 vierkante meter

Runderen hebben veel voer nodig om vlees te produceren. Dat leidt niet alleen tot een hoog watergebruik, maar ook tot een hoog landgebruik. Voor 100 gram rundvlees, is 870 gram voer nodig (bit.ly/yfc_archive). In deze voederconversie gaan veel voedingsstoffen verloren, omdat de koe deze onder andere nodig heeft om warmte te produceren en te bewegen. Het zou daarom beter zijn voor het landgebruik om deze voedingsstoffen direct te consumeren door een plantaardig alternatief te eten.

Geld: je betaalt 57 cent te weinig

De prijs van vlees in de supermarkt moet eerlijker. Dat is omdat vlees eigenlijk meer kost dan er bij de kassa voor wordt betaald (bit.ly/yfc_cedelft). Er zit bijvoorbeeld subsidie op vlees. De extra kosten van 0,57 euro voor 100 gram rundvlees bestaan daarnaast uit klimaat- en milieuschade, landgebruik, negatieve externe baten en dierziekten. Het rekenen van de eerlijke prijs zou een verhoging van 40% betekenen en een verlaging van de afname. Dat levert tóch winst op, ook voor de boer. Kijk voor meer informatie hierover op www.eerlijkevleesprijs.nl

Zin om lekker plantaardig te eten?

Anders wij wel! Gelukkig zijn er een hoop plantaardige recepten met een kleine impact op het klimaat en het milieu. Ook kan je natuurlijk altijd een recept met vlees nemen en de dierlijke producten vervangen door plantaardige alternatieven!

Hieronder vindt je er een paar: