Het is tijd voor verandering

Klimaatverandering is een grote uitdaging voor de mensheid. Het wordt veroorzaakt door uitstoot van broeikasgassen, en zorgt voor extremere weersomstandigheden en opwarming van de aarde.

“Als we niet de wereldwijde temperatuur onder 2 graden celsius kunnen houden, zal er voor 2100 56 centimeter zeespiegelstijging zijn.”

Carbon Brief

In 2015 heeft Nederland samen met alle andere landen het Akkoord van Parijs getekend. Ze hebben beloofd om de gemiddelde opwarming onder de 2 graden Celsius te houden.

“De mondiale opwarming van de aarde bereikt waarschijnlijk 1.5°C tussen 2030 en 2052 als de temperatuur op het huidige tempo blijft stijgen.”

IPCC

Nederland, Europa en de rest van de wereld moet zo snel mogelijk stoppen met het gebruik van fossiele brandstoffen.