De Huisregels voor de vegan BBQ!

De belangrijkste regel: heb het naar je zin en heb respect voor elkaar. Spreek een van de organisatoren aan als je ergens mee zit. Je vindt altijd iemand van ons bij de organisatietent.

 • Toegang 14 jaar en ouder. Kinderen mogen onder begeleiding van minstens 1 ouder mee.
 • Wanneer een bezoeker zich niet kan legitimeren bij de beveiliging betekent dit geen toegang tot de event locatie.
 • De organisatie Youth for Climate  behoudt zich te allen tijde het recht voor bepaalde personen (verdere) toegang tot het event te ontzeggen.
 • Bedreiging, mishandeling, intimidatie, racisme en discriminatie zijn verboden. Bij overtreding wordt de bezoeker verwijderd.
 • Het is toegestaan eigen drank of etenswaren de event locatie binnen te brengen, ook (wegwerp) BBQ en die te gebruiken, mits er een stoeptegel bij de organisatie wordt gehaald, om die op het gras te leggen , een liter water aanwezig is om eventueel te blussen en geen risicovolle gedragingen te ondernemen die de kans op brand vergroten. Er is een  fase 2 natuurbrandrisico van kracht voor natuurgebieden momenteel ivm droogte.
 • Bezoeker  is verplicht de aan hem of haar verstrekte polsband  bij binnenkomst om te doen en zichtbaar te dragen.
 • Bezoekers dienen zich ook in de event locatie te kunnen legitimeren zodra de beveiliging hierom vraagt.
 • Consumpties (drank) moeten betaald worden met cash bij de stands ; per persoon zijn er op vertoon van de polsband 2 gratis vegan hamburgers op te halen voor een BBQ; per hamburger krijg je een kruis op je polsbandje. Haal dus niet meer dan 2 burgers pp op. Neem zelf ook vegan hamburgers en BBQ-eten en genoeg drinken mee (er is beperkt water beschikbaar op het event). 
 • Bij betreding van de event locatie stemt men automatisch in met de mogelijkheid tot visitatie/fouillering. Het is verplicht medewerking te verlenen bij controles op wapens en drugs, u dient de aanwijzingen hiertoe van de beveiliging op te volgen.
 • Roken is niet  toegestaan; wel buiten de evenementen locatie
 • Bij overtreding van een rookgebod of rookverbod volgt onmiddellijk verwijdering van de bezoeker door de beveiliging en eventuele ten gevolge van de overtreding door de bezoeker aan Youth for climate opgelegde boetes zullen op de bezoeker worden verhaald.
 • Youth for climate  maakt tijdens events gebruik van foto en/of videoregistratie. De beelden (kunnen) worden gebruikt en gepubliceerd door Youth for climate, o.a., maar niet beperkt tot, op deze website en social media.  Als bezoeker van onze events stem je hiermee in.
 • Youth for Climate houdt zich het recht voor om bezoekers in beschonken toestand en/of onder invloed van drugs de toegang te weigeren c.q. te ontzeggen.
 • Het is verboden voorwerpen de event locatie in te brengen die als vuur-, slag of steekwapen kunnen dienen.
 • Het is verboden op de eventlocatie drugs in bezit te hebben, te gebruiken of te verhandelen.
 • Bij aantreffen van wapens of drugs wordt overgegaan tot aanhouding en overgedragen aan de politie. De goederen worden veiliggesteld en eveneens overgedragen aan de politie.
 • Het is niet toegestaan geweld te gebruiken of met geweld te dreigen.
 • Bij ordeverstoring wordt handelend opgetreden door de beveiliging en in geval van strafbare feiten wordt de politie gewaarschuwd.
 • Bij calamiteiten dient u zich te houden aan de instructies van de beveiliging, brandwachten en medewerkers van de organisatie van Youth for Climate
 • Bij beschadiging/vernieling aan eigendommen of gehuurde materialen  door Youth for Climate of goederen aanwezig in de event locatie is de desbetreffende bezoeker aansprakelijk voor de reparatie- en/of vernieuwingskosten. Indien nodig wordt aangifte gedaan van vernieling bij de politie.
 • Toegang tot de locatie is geheel op eigen risico. De organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade in welke vorm dan ook.
 • Gebruik van BBQ’s en faciliteiten is op eigen risico.
 • Fietsen graag stallen bij Den Haag CS, niet direct bij het event.