Werkgroep Onderwijs

Voorzitter: Kiki Engels

E-mail: Onderwijs@youthforclimate.nl

De klimaatcrisis heeft grote gevolgen voor onze toekomst, toch leren we er te weinig over op school. De werkgroep onderwijs wil dit veranderen! Door klimaatverandering terug te laten komen in vakken als: aardrijkskunde, maatschappij, economie en natuurkunde, laten we kinderen zien wat de gevolgen en oorzaken zijn van de crisis.

Onze belangrijkste uitgangpunten zijn:

  • Positiviteit. De lessen stimuleren jongeren om hun eigen mogelijkheden t.a.v. het klimaat te onderzoeken.
  • Betrek jongeren bij het lesprogramma. Het is belangrijk dat ze leren wat hun motiveert. Wat, hoe en wanneer willen ze leren over klimaatverandering.
  • Geef leraren meer vrijheid. Geef ze de ruimte om in te spelen op de actualiteit.

Geef leerlingen en leraren een stem om actief betrokken te zijn bij klimaatverandering!

Door kinderen en jongeren onderwijs te bieden over de klimaatcrisis creĆ«ren we bewustwording voor de volgende generatie. Dit is een eerste stap naar een betere en schonere wereld.  

Om onze doelen te bereiken zijn we samen met Fridays For Future een campagne gestart: Klimaat in de Klas! Ga naar onze website voor alle actuele informatie: https://klimaatindeklas.nl/