Benito Walker

Ik ben Benito Walker, 18 jaar oud en dit jaar ben ik voorzitter van het bestuur van Youth For Climate! Ik zit op dit moment in mijn examenjaar van het vwo. Ik probeer me in te zetten voor een inclusievere samenleving waarbij we rekening houden met elkaar. Daarin speelt klimaatverandering natuurlijk een grote rol. Ik zie het als de taak van onze generatie om klimaatverandering in dit tempo een halt toe te roepen en de huidige machtshebbers de ogen te openen en ter verantwoording te roepen.

E-mail: [email protected]